Palomuurin asentaminen Ubuntuun (UFW)

UFW

UFW on Ubuntun iptables-oletuspalomuurin määritystyökalu. Määritystyökalu on tehty helpottamaan iptables-palomuurin käyttöä, UFW tarjoaa helpon tavan luoda IPv4 tai IPv6 palomuurin Ubuntuun.

UFW:n asennus

Varmista ensin, että UFW on asennettu. UFW on usein oletuksena asennettu Ubuntuun mutta mikäli näin ei ole, niin voit asentaa sen apt-get komennon avulla:

sudo apt-get update
sudo apt-get install ufw

Palomuurin perusasetukset

Sallitaan kaikki liikenne ulos.

sudo ufw default allow outgoing

Estetään kaikki liikenne sisään

sudo ufw default deny incoming

Ulos menevä liikenne voidaan myös estää mutta ole varovainen tämän kanssa. Pahimmassa tapauksessa estät kaiken liikenteen.

sudo ufw default deny outgoing

Sisääntulevan liikenteen salliminen

Sallitaan ssh, ftp, ftp-data, http ja https seuraavasti.

sudo ufw allow ssh
ufw allow ftp
ufw allow ftp-data
ufw allow http
ufw allow https

Voit sallia myös yhden portin sisääntulevalle liikenteelle.

sudo ufw allow 80

Sallitaan portti sekä protokolla sisääntulevalle liikenteelle.

sudo ufw allow 80/tcp

Sallitaan ip, portti sekä protokolla sisääntulevalle liikenteelle.

sudo ufw allow from 100.100.100.1 to any port 22 proto tcp

Porttialueen salliminen sisääntulevalle liikenteelle.

ufw allow 3000:4000

Sallitaan porttialueen lisäksi myös protokolla sisääntulevalle liikenteelle. Tässä tapauksessa protokolla udp.

ufw allow 3000:4000/udp

Sallitaan ainoastaan yksi ip-osoite tiettyyn porttialueeseen sekä protokolla tcp.

ufw allow from 100.100.100.1 to any port 11200:11299 proto tcp

Ulos menevän liikenteen estäminen

Estetään sähköpostin lähettäminen palomuurin portista 25 ulos seuraavasti.

sudo ufw deny out 25

Palomuurin käyttöönotto

Palomuuri otetaan käyttöön seuraavalla komennolla.

sudo ufw enable

Käyttöönoton jälkeen palomuuri on aina päällä ja käynnistyy automaattisesti tietokoneen käynnistyksen yhteydessä.

Palomuuri pois käytöstä

Saat palomuurin pois käytöstä komennolla.

sudo ufw disable

Palomuurin tilan tarkastus

Palomuurin tilan voit tarkistaa komennolla.

sudo ufw status

tai

sudo ufw status verbose

Listaus näyttää tältä.

Status: active
To                                   Action                From
--                                     ------                   ----
22                                   ALLOW              Anywhere
80                                   ALLOW              Anywhere
21/tcp                             ALLOW              Anywhere
443                                 ALLOW              Anywhere
20/tcp                             ALLOW              Anywhere
22                                   ALLOW              Anywhere (v6)
80                                  ALLOW               Anywhere (v6)
21/tcp                            ALLOW               Anywhere (v6)
443                                ALLOW               Anywhere (v6)
20/tcp                            ALLOW               Anywhere (v6)

IPv6-osoitteet käyttöön

Mikäli haluat käyttöön myös IPV6-osoitteet niin muuta määritys /etc/default/ufw tiedostoon.
Etsi tekstiä IPV6 ja muuta sitä seuraavasti. IPV6=yes.

sudo vim /etc/default/ufw
# /etc/default/ufw
# Set to yes to apply rules to support IPv6 (no means only IPv6 on loopback
# accepted). You will need to 'disable' and then 'enable' the firewall for
# the changes to take affect.
IPV6=yes

Käynnistä muutoksen jälkeen palomuuri seuraavasti.

sudo ufw disable
sudo ufw enable

Palomuurisäännön poistaminen

Palomuurisäännön voi poistaa seuraavasti

sudo ufw delete allow http

Helpompi tapa poistaa palomuurisääntöjä on listata säännöt numeroina.

sudo ufw status numbered

Lista näyttää tältä.

Status: active
   To             Action   From
   --             ------   ----
[ 1] 443            ALLOW IN  Anywhere
[ 2] 80             ALLOW IN  Anywhere

Voit poistaa säännön numero 1 seuraavasti.

sudo ufw delete 1

Oletusasetuksien palauttaminen

Tarvittaessa voit palauttaa oletusasetukset seuraavasti ja aloittaa palomuurin rakentamisen alusta.

sudo ufw reset

 

IP-ooitteen estäminen

Jossakin tapauksessa tulee tarve estää kokonaan ip-osoite. Voit estää ip-osoitteen seuraavasti.

sudo ufw deny from 192.168.1.5 to any
JAA ARTIKKELI
Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *