Sivuston käyttöehdot

Viimeisin muutos sivuston käyttöehtoihin ja yksityisyyden suojaan on tehty 31.10.2020

Yleistä sivuston käytöstä
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt nämä ehdot.
Sivuston tekijä ei ole vastuussa ohjeiden toimivuudesta tai mahdollisista ongelmista, joita käyttäjän sivustolle, ohjelmistolle tai laitteille aiheutuu tämän sivuston ohjeiden käytöstä

Affiliate-linkit ja muut mainokset
Osa sivustolla ja uutiskirjeissämme olevista linkeistä on affiliate-linkkejä, mikä tarkoittaa sitä, että jos päätät tehdä ostoksia sivuistoilla joille sinut ohjaan, niin saatamme saada niistä rahallisen korvauksen.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon pois kytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Digivinkit
posti@digivinkit.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Digivinkit
posti@digivinkit.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Sivuston keräämiä henkilötietoja käytetään käyttäjän tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään käyttäjän suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö
Nimi
Sähköpostiosoite
Verkkosivu
Käyttäjätunnus
Salasana
Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät tiedot.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan käyttäjän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: Henkilön itse antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta verkkosivuston ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Pyynnön tulee olla yksilöity siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan todentaa luotettavaksi.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.