WordPress asennnus Ubuntuun

WordPress asennnus Ubuntuun

Ubuntu palvelimessa pitää olla asennettuna apache2, mysql ja php. Luodaan ensin tietokanta ja käyttäjä WordPressille. Kirjaudutaan mysql palvelimelle pääkäyttäjänä.

mysql -u root -p

Luodaan uusi tietokanta.

CREATE DATABASE wordpress;

Luodaan uusi käyttäjä esim. WordPress.

CREATE USER wordpress@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Luodaan käyttäjälle oikeudet tietokantaan.

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpress@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Lataa viimeisin wordpress paketti koneelle.

cd tmp/
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Puretaan tar paketti.

tar xzvf latest.tar.gz

Asennetaan vielä php-gd mikäli sitä ei ole asennettu jo aikaisemmin.

sudo apt-get update
sudo apt-get install php-gd

WordPress konfigurointi. Siirrytään hakemiston johon wordpress on purettu.

cd /tmp/wordpress

Luodaan WordPress config.

cp wp-config-sample.php wp-config.php

Muokkaa config tiedostoa.

vim wp-config.php

Muokkaa tietokanta asetukset oikeiksi.

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpress');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

Avaa selaimeen seuraava osoite https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
Sivustolta saat WordPress salausavaimet jotka pitää tallentaa myös wp-config.php tiedostoon. Korvaa nämä alla olevat koodit uusilla koodeilla. Sulje ja tallenna wp-config.php tiedosto.

define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');

Siirretään wordpress web serverille.

sudo rsync -avP /tmp/wordpress/ /var/www/html/

Muutetaan tarvittavat omistajuus WordPress tiedostoille.

cd /var/www/html
sudo chown -R testi:www-data *

Luodaan manuaalisesti uploads hakemisto serverille.

mkdir /var/www/digivinkit/wp-content/uploads

Muutetaan omistajuus uploads hakemistoon.

sudo chown -R testi:www-data /var/www/digivinkit/wp-content/uploads

Suoritetaan lopullinen asennus web selaimen kautta.

http://domain_nimi TAI IP

Anna sivustolle nimi, käyttäjä, salasana ja uuden käyttäjän sähköpostiosoite.

Perusasennus on nyt valmis ja voit kirjautua WordPressiin.

JAA ARTIKKELI
Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *