WordPress asennnus Ubuntuun
KUVA PEXELS

WordPress asennnus Ubuntuun

Sivulla on affiliate tai mainoslinkkejä.

WordPress asennnus

Serverissä pitää olla asennettuna apache2, mysql ja php.

Luo ensin tietokanta ja käyttäjä WordPressille.

Kirjaudutaan mysql palvelimelle pääkäyttäjänä.

mysql -u root -p

Luodaan uusi tietokanta.

CREATE DATABASE wordpress;

Luodaan uusi käyttäjä esim. WordPress.

CREATE USER wordpress@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Luodaan käyttäjälle oikeudet tietokantaan.

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpress@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Lataa viimeisin wordpress paketti koneelle.

cd tmp/
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Puretaan tar paketti.

tar xzvf latest.tar.gz

Asennetaan vielä php-gd mikäli sitä ei ole asennettu jo aikaisemmin.

sudo apt-get update
sudo apt-get install php-gd

WordPress konfigurointi. Siirrytään hakemiston johon wordpress on purettu.

cd /tmp/wordpress

Luodaan WordPress config.

cp wp-config-sample.php wp-config.php

Muokkaa config tiedostoa.

vim wp-config.php

Muokkaa tietokanta asetukset oikeiksi.

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpress');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

Avaa selaimeen seuraava osoite https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
Sivustolta saat WordPress salausavaimet jotka pitää tallentaa myös wp-config.php tiedostoon. Korvaa nämä alla olevat koodit uusilla koodeilla. Sulje ja tallenna wp-config.php tiedosto.

define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');

Siirretään wordpress web serverille.

sudo rsync -avP /tmp/wordpress/ /var/www/html/

Muutetaan tarvittavat omistajuus WordPress tiedostoille.

cd /var/www/html
sudo chown -R testi:www-data *

Luodaan manuaalisesti uploads hakemisto serverille.

mkdir /var/www/html/wp-content/uploads

Muutetaan omistajuus uploads hakemistoon.

sudo chown -R testi:www-data /var/www/html/wp-content/uploads

Suoritetaan lopullinen asennus web selaimen kautta.

http://domain_nimi TAI IP

Anna sivustolle nimi, käyttäjä, salasana ja uuden käyttäjän sähköpostiosoite.www.digivinkit.fi

www.digivinkit.fi

Perusasennus on nyt valmis ja voit kirjautua WordPressiin.

www.digivinkit.fi


Lisää kommentti

error: Content is protected !!