Blogi - Page 13 of 13 - digivinkit.fi
Raspberry Pi – Custom MOTD
KUVA DIGIVINKIT

Raspberry Pi – Custom MOTD

Custom MOTD Editoi käyttäjän profiilia seuraavasti: sudo vim /home/pi/.bash_profile Lisää tiedostoon seuraavat rivit. let upSeconds="$(/usr/bin/cut -d. -f1 /proc/uptime)" let secs=$((${upSeconds}%60)) let mins=$((${upSeconds}/60%60)) let hours=$((${upSeconds}/3600%24)) let days=$((${upSeconds}/86400)) UPTIME=`printf "%d days, %02dh%02dm%02ds" "$days" "$hours" "$mins" "$secs"` # get the load averages read one five fifteen rest < /proc/loadavg echo "$(tput setaf 2)…

jatka lukemista
Webalizerin asentaminen Ubuntuun
KUVA PIXABAY

Webalizerin asentaminen Ubuntuun

Webalizer Webalizer on ohjelma, joka luo web-palvelimen lokitiedostoista tilastoja. webalizer soveltuu käytettäväksi mm. Apachen kanssa. Webalizerin asentaminen Asenna Webalizer seuraavalla komennolla. sudo apt-get install webalizer Ota käyttöön hostnamelookup ja muuta tiedostostoa /etc/apache2/apache2.conf HostnameLookups Off -> HostnameLookups On Vaihda Apachen log tiedoston nimi tiedostosta /etc/webalizer/webalizer.conf LogFile /var/log/apache2/access.log.1 -> LogFile /var/log/apache2/access.log Webalizerin…

jatka lukemista
Operaattorien aikapalvelimia (NTP-palvelin)
KUVA PEXELS

Operaattorien aikapalvelimia (NTP-palvelin)

aikapalvelimet (NTP-palvelin) PC:n kello on usein epätarkka. Kuukaudessa kello voi jätättää tai edistää useita minuutteja ja vuodessa ehtii jo tuntikin muuttua vääräksi. Tavallisessa kotikäytössä tällä ei aina ole suurta väliä, mutta jos sinulla on useita koneita omassa lähiverkossasi tai tietokoneesi kommunikoi ulkomaailman kanssa internetin kautta, kellonajoilla alkaa olla merkitystä. Operaattorien…

jatka lukemista